Mat, Miljö och Hälsa

På vår förskola eftersträvar och värdesätter vi ett barnhälsotänk i verksamheten, både vad gäller mat och material samt inomhusmiljön.

Maten

Då våra lokaler inte har tillagningskök beställer vi mat via catering. Måndagar serveras det vegetarisk mat till alla. Pedagogerna har erfarenhet av barn med specialkost och matallergier, till exempel glutenallergi, vegankost och laktosöverkänslighet.

      • Mejerier är ekologiska
      • Frukten är ekologisk
    • Sockerintaget hålls på en låg nivå på förskolan

Matrutiner

De vuxna äter tillsammans med barnen. Vi tänker på att matstunden ska vara trevlig för alla och därför vill vi att barnen sitter ner vid matbordet, håller en trevlig samtalston och väntar på varandra när de har ätit klart. Vi strävar efter att barnen ska smaka och även ta någon grönsak. Vi erbjuder därför men trugar inte. Efter lunchen/mellanmålet får barnen skrapa sin tallrik med vår hjälp, torka händer och mun vid behov (alternativt tvätta sig).

Barnhälsa och miljöarbete

Tuff-Tuff eftersträvar en arbetsmiljö med så få farliga kemikalier som möjligt. Vi har därför i stor utsträckning ersatt madrasser, yogamattor, leksaker och andra produkter av plast och skumgummi med giftfria, kemikaliesmarta och ekologiska material med giftfria färger. Vi strävar även efter giftfria och miljövänliga hygienprodukter och rengöringsmedel samt kemikaliesmarta städrutiner.

I Tuff-Tuffs miljöpolicy utgår vi från regeringens kravpaket till kommuner och Stockholms Stads riktlinjer Kemikaliesmart Förskola (2015) samt Naturskyddsföreningens rapport Operation Giftfri Förskola (2014).

Inför HT-16 har förskolan genomgått en omfattande renovering där all byggmaterial stämts av mot Sunda Hus regelverk. Däribland har nya golv satts in i alla rum som är både miljöcertifierade (Cradle2Cradle Guld) och ljuddämpande samt alla väggar har målats med giftfri väggfärg som inte emitterar hälsovådliga kemikalier.