Aktiviteter

Följande fasta punkter finns en vanlig vecka

Måndag Projekt
Tisdag Utflykt
Onsdag 5-årsklubben, Rörelse
Torsdag Projekt
Fredag Öppet för olika aktiviteter

Varje termin arbetar barnen med ett tema. Besök på teater och bibliotek är andra uppskattade aktiviteter, liksom att springa Nyponloppet och ge oss ut på en ”utforskarpromenad” i närområdet. Femåringarna deltar i Femårsklubben tillsammans med barn från andra närliggande kooperativ. Klubben ger nya vänner och en förberedelse inför förskoleklass.

En dag på Tuff-Tuff

– Utelek i park eller på gården – vi öppnar alltid ute
– Samling och fruktstund
– Utelek i park eller på gården
– Lunch
– Vila för de som vill, vakenvila och sagostund för de andra
– Utelek på gården / lek inne
– Mellanmål, inne eller på gården
– Lek inne eller på gården tills föräldrar hämtar