Pedagogiken

Lek och nyfikenhet
På Tuff-Tuff skapar vi gemensamt en trygg, rolig och stimulerande miljö och är lyhörda för barnens idéer och önskemål. Pedagogerna ger varje barn ett personligt bemötande och dagarna byggs upp av återkommande rutiner med plats för både barnstyrt utforskande och strukturerade aktiviteter.

På vår förskola ges även barnen sammanhängande tid till barncentrerad lek, eftersom leken är central för barns utveckling och lärande, då det är i den barncentrerade leken som fantasi, nyfikenhet och kreativitet stimuleras, där upplevelser, känslor, kunskap, kommunikation och samarbete utforskas och utvecklas utifrån varje barns perspektiv. Att få utforska det sociala samspelet är viktigt och vi främjar barnens empatiska förmågor genom att hjälpa dem sätta ord på sina känslor, visa hänsyn till varandra, träna turtagning och använda barnens egna trivselregler.

Barnen målar och skapar med olika material i ateljén, ritar självporträtt, sjunger och dansar, tränar yoga och gympa samt tar del av barnkulturutbudet så som teater och bibliotek. Vi genomför även flera planerade projekt där vi exempelvis ställer upp hypoteser och utför experiment, lär oss matematik och om naturen.

Fokus på språkutvecklingen finns i barnens samling med sånger, rim och ramsor, sagor och drama, liksom i rutinsituationer under dagen, i språkgrupper, teman och i lekar.

På Tuff-Tuff arbetar vi efter läroplanen (LpFö 98) och Föreskoleplanen för Stockholms Stad.