Personal

Tuff-Tuff har en kunnig, utbildad och väl fungerande personalgrupp med lång erfarenhet av förskoleverksamhet.

Personalen består av:
Linda Niklasson – förskollärare
Johanna Ölander – barnskötare
Jannice Wallin – förskollärare och förskolechef