Personal

Tuff-Tuff har en kunnig, utbildad och väl fungerande personalgrupp med lång erfarenhet av förskoleverksamhet.

Personalen består av:

Jannice – förskollärare och förskolechef
Linda – förskollärare
Johanna – barnskötare (föräldraledig)
Sanna – barnskötare
Saga – barnskötare