Föräldramedverkan

Föräldrakooperativet Tuff-Tuff drivs som ekonomisk förening utan vinstintresse. Det är föräldrarna som har ansvar för bland annat ekonomi, personalfrågor, rekrytering av barn och skötsel av lokaler. Föräldrarna ansvarar inte för mat eller städning.

Den pedagogiska verksamheten ansvarar personalen för och en förskolechef med verksamhetsansvar.

Varför välja ett kooperativ?

Medlemskapet innebär en arbetsinsats och ett engagemang för förskolan, i gengäld får vi mycket positivt tillbaka! På Tuff-Tuff finns stora möjligheter att påverka och utforma verksamheten så att barnen får en god omsorg och pedagogerna en god arbetsmiljö. På Tuff-Tuff är vi föräldrar nära våra barn i deras vardag. Vi är fortlöpande delaktiga i verksamheten. Vi lär också känna våra barns vänner och deras föräldrar på ett naturligt sätt, vilket är roligt och ger trygghet.

Vår ambition är att ha en stabil barn- och föräldragrupp med en social gemenskap mellan föräldrarna, ett stort engagemang och ett gott samarbete med pedagogerna. Engagemanget och gemenskapen ger en god känsla för förskolan och en bra sammanhållning kring verksamheten.

Föräldrarnas uppgifter och ansvar

Styrelsemöten hålls en gång per månad och då förväntas en representant från varje familj delta. Här planeras verksamheten och fattas beslut. Varje familj har också ett förtroendeuppdrag att sköta, enskilt eller tillsammans med en annan familj. Dessa uppdrag roterar och är t. ex. ordförande, kassör, ansvarig för barnrekrytering, ansvarig för jour samt ansvarig för skötsel av lokalen. Arbetsgrupper bildas vid behov. Ungefär två dagar per månad har varje familj jouransvar, dvs vid sjukdom eller annan personalfrånvaro går vi in och arbetar på förskolan för att säkerställa personaltätheten.

Andra aktiviteter

Vi firar Lucia och har en gemensam sommarfest innan semestern. Någon gång per termin försöker vi ordna en fest eller till jul. På hösten och våren anordnas en fixardag som brukar vara ett uppskattat tillfälle för familjer att umgås och flera tar med sig barnen som leker tillsammans på gården.