Barngruppen

Tuff-Tuff är en liten och trygg förskola. Vi har ca 15 barn i en åldersblandad grupp, tre ordinarie pedagoger och en timanställd.

Barnen fungerar bra tillsammans i lek och gemenskap. Det är naturligt för barnen att leka, lära av varandra och visa hänsyn över åldersgränserna. Eftersom gruppen är liten kan varje enskilt barns behov tillgodoses.

För att säkerställa personaltäthet vid sjukdom och semester använder vi föräldrajour. Vi är måna om att följa barnets takt och att både barnet och föräldrarna ska finna sig till rätta på förskolan.

barngruppen_01