Barngruppen

Vi har 15 barn i en åldersblandad grupp med fyra pedagoger.

Barnen är trygga och fungerar bra tillsammans i lek och gemenskap. Det är naturligt för barnen att leka, lära av varandra och visa hänsyn över åldersgränserna.

Eftersom gruppen är liten kan varje enskilt barns behov tillgodoses och vi följer barnets egen takt. Det är viktigt att både barnet och föräldrarna ska finna sig till rätta på förskolan.

För att säkerställa personaltäthet vid sjukdom och semester använder vi bland annat föräldrajour.