Om Oss

Tuff-Tuff är en charmig förskola med en liten, glad barngrupp, kompetenta pedagoger samt engagerade föräldrar. Tuff-Tuff har funnits sedan 1989 och ligger i Södra stationsområdet på Södermalm, i en barnvänlig och bilfri miljö.

Driftsformen har sedan starten varit föräldrakooperativ. Vi har en trevlig lokal i bottenvåningen på Timmermansgränd 4, med direkt tillgång till en avskärmad gård. Det är gångavstånd till många av Södermalms gröna parker, vilket vi nyttjar eftersom utomhusaktiviteter är ett naturligt inslag i verksamheten.

Vår barngrupp består av 15 barn i åldrarna 1-5 år och fokus ligger på lek och nyfikenhet, trygghet, språk, barninflytande, empati och jämställdhet. I veckoprogrammet ingår bl.a. projektarbete, rörelse, dans & musik, språkgrupper och 5-årsklubb. Det finns 4 pedagoger, Jannice som är förskolechef och förskollärare, Linda, också förskollärare, Johanna och Saga är barnskötare. Eftersom det är ett föräldrakooperativ finns ett tätt samarbete mellan personalen och föräldrarna.

Ett lustfyllt lärande och lekande i en trygg miljö, där varje barn får möjlighet att växa och utvecklas, är viktigt på Tuff-Tuff. Vi anser också att miljön där barnen vistas ska vara så fri från farliga kemikalier som möjligt, och har därför i stor utsträckning ersatt produkter med ekologiska material, samt använder giftfria förbrukningsvaror.