Inskolning

Tredagarsinskolning

Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn på förskolan på heltid i tre på varandra följande dagar (men måste vara tillgänglig i två veckor). Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.

Den fjärde dagen lämnas barnet hos personalen på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan föräldern och barnet. Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Under de tre dagarna då inskolningen sker är den förlagd till kl. 9–15.

Föräldraaktiv inskolning innebär också att ni som förälder och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.

Föräldraaktiv inskolning hos oss gör att barnet inte behöver tränas på att lämnas, utan på att vara. Vi främjar en trygg relation till er föräldrar och ert barn under inskolningen.