Kö & Intagning

Köplats och intagning

Intagning till Tuff-Tuff sker via Stockholms Stads förskolekö. För information om förskolan kan ansvarig för barnrekrytering kontaktas på barnrekrytering@tuff-tuff.se. För visning av Tuff-Tuff kan förskolan kontaktas direkt på 08-720 06 22.

Förskolan följer de riktlinjer för intagning som Stockholm stad har bestämt (Regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad). Detta innebär att förskolan följer Stockholms stads urvalsregler för intagning. Förskolan har i enlighet med 8 kap. 18 § skollagen medgetts undantag för skollagens öppenhetskrav (se beslut).

Information om förskolan hos Stockholm stad

Avgifter och öppettider

Tuff-Tuff tillämpar samma bestämmelser om förskoleavgift som gäller för Stockholm stad med inkomstbaserad maxtaxa (Stockholms stads avgifter för barnomsorg). Utförlig information om avgiftsregler finns på Stockholms stads hemsida. Förskolans öppettider är idag måndag-torsdag 7.30-17.00 och fredag 7.30-16.30. Förskolan har dock skyldighet att följa Stockholms stads ramtider om behov finns, se Stockholms stads hemsida.