Kö & Intagning

Intagning till Tuff-Tuff sker via Stockholms Stads förskolekö. För information om förskolan kan ansvarig för barnrekrytering kontaktas på barnrekrytering@tuff-tuff.se. För visning av Tuff-Tuff kan förskolan kontaktas direkt på 08-720 06 22.

Förskolan följer de riktlinjer för intagning som Stockholm stad har bestämt (Regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad). Detta innebär att förskolan följer Stockholms stads urvalsregler för intagning. Förskolan har i enlighet med 8 kap. 18 § skollagen medgetts undantag för skollagens öppenhetskrav (se beslut).

Information om förskolan hos Stockholm stad

Avgifter och öppettider

Tuff-Tuff tillämpar samma bestämmelser om förskoleavgift som gäller för Stockholm stad med inkomstbaserad maxtaxa (Stockholms stads avgifter för barnomsorg). Utförlig information om avgiftsregler finns på Stockholms stads hemsida.

Förskolans öppettider är idag måndag-torsdag 7.30-17.00 och fredag 7.30-16.30. Förskolan har också stängt klämdagar och stänger kl. 14:00 dag för helgdag. Förskolan har dock skyldighet att följa Stockholms stads ramtider om behov finns, se Stockholms stads hemsida. Det innebär att förskolan ska vara öppen kl. 06:30-18:30 på vardagar (helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton), om det finns behov av det (s.k. ramtid). Förskolan kan ha kortare öppettider om alla vårdnadshavares behov tas hänsyn till.

Vid klagomål ta kontakt med förskolan eller förskolans huvudman enligt kontaktuppgifter nedan.